Υπηρεσίες μας

Λογιστικές Υπηρεσίες

o Σύνταξη καταστατικών και τροποποιήσεων Προσωπικών Εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.)
o Συστάσεις / Ενάρξεις Εταιρειών ή Ατομικών Επιχειρήσεων.

Φορολογικές Υπηρεσίες

Ο φορολογικός σχεδιασμός πρέπει να υπηρετεί την στρατηγική ανάπτυξη της εταιρίας να προβλέπει τις μελλοντικές της ανάγκες

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Ταβουλάρη 7 – Ίλιον 13122

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Phone: 210-2627736
Email: info@GP-Αccounting