Ο φορολογικός σχεδιασμός πρέπει να υπηρετεί  την στρατηγική ανάπτυξη της εταιρίας να προβλέπει τις μελλοντικές της ανάγκες να προλαμβάνει τις κρατικές παλινωδίες και να υπακούει στις τακτικές της επιλογές.

Στην “G.P.Accounting“ έχουμε τη γνώση, την εμπειρία και την ικανότητα να εντάσσουμε με μοναδικό τρόπο τις στρατηγικές επιλογές με το φορολογικό πλαίσιο που υπηρετεί τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της επιχείρησής σας, δημιουργώντας κάθε φορά για εσάς το κατάλληλο στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών σας.

Για το σκοπό αυτό στην “G.P.Accounting“ δημιουργήσαμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που επιγραμματικά περιλαμβάνουν:

• Φορολογικός σχεδιασμός της επιχείρησης ενταγμένος στην στρατηγική ανάπτυξης της εταιρίας.
• Φορολογικός προληπτικός έλεγχος τρέχουσας και προηγούμενων χρήσεων για την άρτια αντιμετώπιση των ελεγκτικών μηχανισμών.
• Σύνταξη και υποβολή της δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας.
• Στρατηγική αντιμετώπισης των αντικειμενικών κριτηρίων  και εν γένει όλων των φοροεισπρακτικών επιδρομών.
• Φορολογικές συμβουλές στον επιχειρηματία.
• Σύνταξη και υποβολή όλων των δηλώσεων Φ.Π.Α. και σχετικών καταστάσεων (INSTRASTAT, LISTING).
• Σύνταξη και υποβολή όλων των δηλώσεων Παρακρατούμενων Φόρων.
• Σύνταξη και υποβολή της ετήσιας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.
• Σύνταξη και υπογραφή οικονομικών καταστάσεων & ενοποιημένων Ισολογισμών σύμφωνα με τα Ελληνικά ή τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
• Υποβολή σε Επιμελητήρια, ΓΕΜΗ, όλων των απαραιτήτων εταιρικών εγγράφων.
• Υποβολή σε Επιθεώρηση Εργασίας, Ο.Α.Ε.Δ., Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, όλων των δικαιολογητικών που απαιτούνται.

 

Εργαζόμαστε κάθε μέρα για να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Το όραμα μας αντικατοπτρίζει τη φιλοδοξία και το στόχο για μακροπρόθεσμη πορεία της εταιρίας και διέπεται από διαχρονικές αξίες για βιώσιμη ανάπτυξη του επιχειρηματικού κόσμου. Είναι σχεδιασμένο για να δώσει απαντήσεις στις προκλήσεις του 21ου αιώνα, μέσα από την παροχή λογιστικών, φοροτεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

    Αποστολή μας είναι να δώσουμε τις πλέον κατάλληλες κατευθύνσεις στον επιχειρηματία, που ανταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες του καθενός ξεχωριστά. Με γνώμονα την πελατοκεντρική μας φιλοσοφία και τον επαγγελματισμό μας, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των εξειδικευμένων στελεχών μας και την αιχμή της τεχνολογίας παρέχουμε καθημερινά τις πλέον υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πελάτες μας.